Nagrody firmy CompuTec
2006 – Partnership with SAP w tekście
2006 – Partnership with SAP